Reserveren

Reserveren

Reserveren

Reserveren

Je kunt bij ons telefonisch reserveren onder nummer 073-689 04 14 of maak je reservering minimaal 24 uur van te voren online. Je krijgt dan zo snel mogelijk per e-mail bericht of de reservering doorgang kan vinden. 

OP ALLE DOOR ONS AANGEGANE OVEREENKOMSTEN ZIJN VAN TOEPASSING DE UNIFORME VOORWAARDEN HORECA (UVH). U kunt De Uniforme Voorwaarden Horeca hier downloaden (pdf-bestand). De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.