Reserveren

Reserveren

Reserveren

Reserveren

Reserveren

Reserveren

Reserveren

Je kunt bij ons telefonisch reserveren onder nummer 073-689 04 14 of maak je reservering minimaal 24 uur van te voren online. Je krijgt dan zo snel mogelijk per e-mail bericht of de reservering doorgang kan vinden. 


In de periode van 1 november tot medio april zijn wij op dinsdag en woensdag niet voor de lunch geopend. We ontvangen je dan graag bij Stadsbistro Christoffel!

OP ALLE DOOR ONS AANGEGANE OVEREENKOMSTEN ZIJN VAN TOEPASSING DE UNIFORME VOORWAARDEN HORECA (UVH). U kunt De Uniforme Voorwaarden Horeca hier downloaden (pdf-bestand). De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.